2

تجاوز به زن تنها در همسایگی !

تجاوز به زن تنها در همسایگی !
به گزارش گروه ترجمه رکنا، پلیس آمریکا در جریان شکایت یک زن به اداره پلیس مبنی بر تجاوز مرد همسایه وارد ماجرا شده و با بررسی این پرونده و تاییدیه پزشکی قانونی مبنی بر تجاوز به این زن متهم پرونده را دستگیر و تحت بازجویی قرار داد.

مجرم در بازجویی اعتراف کرد که به بهانه کمک مالی و مایحتاج زندگی به زن جوان در قرنطینه کرونا او را مورد دست درازی قرار داد و با تهدید به مرگ او را وادار به سکوت کرد.

در پی شکایت این زن به اداره پلیس پس از چندین بار تجاوز وحشیانه و خشونت آمیز این مرد دستگیر و به تجاوز اعتراف کرد.

گفتنی است که متهم و قربانی مطلقه بوده و در یک ساختمان تنها زندگی می کردند که پس از شیوع کرونا و قرنطینه سراسری این مرد به بهانه کمک به زن جوان او را به اجبار مورد آزار جنسی قرار داده است.

در حال حاضر رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

لینک کوتاه : http://www.vidaks.ir/?p=487

برچسب ها

ثبت دیدگاه